Rychlé hledání

Smyslem tohoto prvku je umožnit napsání vzorku a vyhledání objektu(ů), který odpovídá tomuto vzorku.
Hledání bude provedeno v rámci toho druhu objektu, se kterým právě modul pracuje
Pokud si nejste jisti jaký druh objektu budu Kaskáda vyhledávat, zastavte myš nad touto komponentou, 
v plovoucí nápovědě je uvedeno v rámci kterého druhu bude hledání provedeno

Pokud chcete vyhledávat objekt v rámci jiného druhu (nebo v rámci všech druhů) než který právě vyplývá 
z momentální situace, lze to velmi jednoduše učinit. Stačí k tomu na začátek vzorku uvést písmeno a mezeru, 
kterým určíte druh a následně samotný vzorek. Možné kombinace jsou :
O Libovolný objekt
K Kontakt
G Organizace
U Uzivatel
C Komunikace
M E-mail
H Hovor
D Dokument
E Běžný dokument
S Smlouva ( také objednávka ... )
Q Metodika
A Doklad
F Faktura
T Dodací list
I Interní doklad
R Proces
P Produkt
B Předmět
L Složka

Také můžete hledat kontakt podle telefonního čísla, např pro číslo 602 505 404 zadejte: 
TEL 602505404

Další možností je zadání emailové adresy (program jí detekuje podle znaku @), zde stačí uvést do pole například: 
pepanovak@seznam.cz