Ceník systému RPO

Platí od 7.7.2007
(Ceny jsou bez DPH)

Kód Modul RPO   A B C D Nutné moduly
Z0 Adresáře Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 1 500,- 2 200,- 3 300,- 5 000,-  
Z2 Účetnictví Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 2 500,- 3 900,- 5 500,- - Z0
Z3 Faktury, saldo Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 2 500,- 4 400,- 6 100,- 8 800,- Z0,Z2
Z4 Investiční majetek Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 1 500,- 2 200,- 3 900,- - Z0,Z2
Z5 Cestovní deník Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 500,- 1 000,- 1 500,- - Z0,Z2
Z6 Sklady, objednávky Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 4 400,- 6 600,- 8 800,- 11 000,- Z0,Z2,Z3
Z6.1 Analýza obratů Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 2 800,- - - - Z0,Z6
Z8 Zakázky Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 5 000,- 8 300,- 10 500,- - Z0,Z2,Z3,Z6
Z9 Odbyt (pekaři, ...) Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 5 000,- 6 500,- 8 000,- - Z0,Z2,Z3
MZDY Mzdy, personalistik. Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 2 500,- 7 100,- 11 000,- 18 700,- Z0
VEGA VEGA - prodejna Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 6 600,- 10 500,- - - Z0,Z6
PRE Přenosy Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 6 100,- 13 200,- 18 700,- 30 800,- Z0
MOB Mobilní prodej Přehled funkčních vlastností jednotlivých variant 5 500,- 11 000,- 17 000,- 28 000,- Z0,Z2,Z3,Z6
  Manuály k RPO Výčet modulů Cena
MAN1 RPO - Než začnete ... pro všechny moduly v jedné vazbě 200,-
MAN2 RPO - Uživatelská příručka 1.díl Z0, Z2, Z3, Z4, Z5
MAN3 RPO - Uživatelská příručka 2.díl Z6, Z6.1, Z8, Z9, PRE, MOB 100,-
MAN4 MZDY - Uživatelská příručka pro Mzdy 200,-
MAN5 VEGA - Uživatelská příručka Prodejna 50,-
  DEMOVERZE Cena
DEMO Obsahuje všechny moduly včetně příruček a je volně ke stažení na našem webu zdarma
 • Varianty A, B, C, D se liší funkčností, výčet vlastností je uveden na jednotlivých informačních listech.
 • V ceně programu jsou:
  • instalační diskety, licenční podmínky, registrační karta, informační bulletin
  • 1 rok zdarma telefonická služba HotLine a aktualizace SW formou zaslaných disket nebo z Internetu
 • V případě přechodu na vyšší variantu modulu je cena tvořena rozdílem cen.
 • Uvedené ceny jsou bez DPH a platí pro zpracování na jednom počítači.

 

 • Při zpracování na více počítačích (stanice v síti nebo více lokálních počítačů) se cena zvyšuje o příplatek podle počtu počítačů. Při dodatečném dokoupení vyššího počtu stanic bude doúčtován rozdíl cen.
 • Moduly řady "Z" se zakupují pro určitý počet stanic, shodný pro všechny moduly. Příplatek je uveden v následující tabulce (základní cena je součet zakoupených modulů "Z").
Počet počítačů celkem 2 3 4 5 Každý další
Příplatek v % základní ceny 50 68 85 100 12
 • Pro modul Mzdy činí příplatek za druhou a každou další stanici 20% ceny modulu MZDY v příslušné variantě.
 • Pro modul VEGA činí příplatek za druhou a každou další stanici 100% ceny modulu VEGA.
 • Zpracování více firem umožňuje systém RPO dvěma způsoby (v rámci jedné licence RPO je nelze kombinovat):
 • Zpracování účetnictví firmám dává pro další firmy k dispozici moduly účetnictví, Fakturace, saldo, Investiční majetek a MZDY. Modul Sklady je k dispozici pouze ve variantě B, ostatní moduly k dispozici nejsou.
  Cena za každou zpracovávanou firmu je 9% ceny vyjmenovaných modulů, které jsou zakoupeny.
  Od 10 firem výše se již cena nezvyšuje. Účetním firmám poskytujeme 50% slevu na SW.
 • Plnohodnotná funkce dalších firem - k dispozici jsou všechny zakoupené moduly hlavní firmy, zpracování je možné pouze na jednom počítači nebo v jedné počítačové síti. Cena za každou další firmu je 30% ceny všech zakoupených modulů.

Slevy při nákupu RPO
Pokud uživatel nebude chtít využít během záruční doby vzdálenou podporu přes modem, má nárok na slevu dle následující tabulky. Sleva se počítá z celkové ceny jednorázového nákupu SW.

Nákup nad: 10 000,-Kč 15 000,-Kč 20 000,-Kč 25 000,-Kč 30 000,-Kč 40 000,-Kč 60 000,-Kč
Sleva: 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%

V případě zájmu o koupi ekonomického informačního systému RPO, vyplňte řádně vyplněnou závaznou objednávku a zašlete ji na adresu obchod@cerny-ps.cz.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286268.