Článek  Shrnutí legislativních změn v roce 2009
AutorKršek Miroslav
Vznik03.03.2009 08:45,  poslední úprava 19.05.2013 11:10

Shrnutí legislativních změn v roce 2009

Nový rok přináší zaměstnavatelům i zaměstnancům celou řadu legislativních změn. Ty, které se týkají programu RPO, jsme si zde pro Vás připravili.


Daně z příjmů

Novelou prošel zákon o daních z příjmů. Přestože bylo původně stanoveno pro rok 2009 snížení daně z příjmů ze závislé činnosti na 12,5 %, zůstane na původních 15 %. Výměnou za to dojde ke snížení odvodů na sociální pojištění o 1,5 %.


Daň z přidané hodnoty

Nová verze zákona o DPH si vyžádala v RPO řadu změn, převážně v seznamu druhů DPH, výkazech a tiscích. Uživatelé si nyní, obdobně jako v roce 2004, museli pozměnit některé kódy DPH a analytiky u účtu 343-.

Pozitivní novinkou je pro podnikatele zjednodušení formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový tiskopis má dvě stránky a jsou přehledně vyznačená políčka, která musí podnikatel vyplnit.


Změny v nemocenském a důchodovém pojištění

Zřejmě největší změnou, která se týká jak zaměstnavatelů, tak i jejich zaměstnanců, je novela zákona o nemocenském pojištění, která nabývá účinnosti 1. ledna 2009. Zaměstnavatelé se od tohoto data již nerozdělují na malé a velké organizace, jsou označováni bez rozdílu velikosti pojmem "zaměstnavatel". Od ledna přidělila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaměstnavatelům nové variabilní symboly, změnila se i čísla účtů pro zasílání odvodů i příslušné tiskopisy.

Zaměstnavatelé vyplácejí nemocenskou za prvních 14 dnů

Se začátkem nového roku mají zaměstnavatelé povinnost vyplácet nemocenskou svým zaměstnancům, a to prvních 14 dní nemoci. Zároveň však dostávají možnost (i když omezenou) své zaměstnance na nemocenské kontrolovat.

Při pracovní neschopnosti obdrží zaměstnanec od 4. pracovního dne náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku za pracovní dny a za dny placených svátků. Při nařízené karanténě obdrží zaměstnanci náhradu mzdy i za první tři dny tzv. karenční doby, a to 25 % průměrného redukovaného výdělku, od 4. dne, stejně jako při pracovní neschopnosti, 60 % průměrného redukovaného výdělku.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286229.