Ochrana údajů v programu

Přístup do programu je chráněn systémem priorit a hesel, které správce přiděluje jednotlivým pracovníkům. Tak lze např. skladníkovi zakázat přístup do mzdové agendy, naopak mzdové účetní omezit přístup do Skladů. Nepovolaný uživatel program vůbec nespustí.

Pro vysoké nároky na zabezpečení dat proti zneužití je k dispozici funkce cryptování (šifrování) datových souborů. Při její aplikaci nejsou databáze čitelné jinak, než právě prostřednictvím RPO a zde jsou data ochráněna systémem přístupových práv. Nelze tedy např. prostřednictvím DBASE prohlížet data.

Informace zapsané v programu je možno zálohovat několika způsoby na CD případně diskety, pevný disk nebo vysokokapacitní disky,... Zpracovaná data (vyřízené faktury, příjemky či výdejky materiálu apod.) je možno rovněž odkládat na vyhrazený adresář a tak zmenšit objem dat, se kterými program trvale pracuje. Takto lze zvýšit rychlost chodu programu i na méně výkonných systémech, přitom jsou odložená data k dispozici pro prohlížení.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286255.