Flexibilita - cesta ke spokojenosti každého

Na řadě míst v programu je možné využívat předvolených hodnot - např. čísla účtů, typ prodejní ceny, slev apod. Tyto předvolené hodnoty si může uživatel sám změnit a upravit podle vlastní metodiky práce. Na některých místech programu je možno zadat těchto definic několik a při vlastní práci pouze vybrat, která definice se má použít. Takto si můžete program přizpůsobit pro vlastní podmínky ve velmi širokém rozsahu - od soukromých firem až např. po rozpočtové organizace.

Součástí dodávky jsou tři typy účtových osnov - pro podnikatele, rozpočtové a příspěvkové organizace a pro občanská sdružení. Při instalaci stačí zvolit příslušný typ osnovy. Tu lze samozřejmě potom kdykoliv doplňovat a modifikovat dle potřeby.

Podobně pružně jsou postaveny tiskové výstupy. Jejich základní definice, které jsou součástí dodávky, si můžete přizpůsobit co do obsahu zvláštním programem nebo si úpravy objednat u dodavatele. Např. tiskové podoby faktur lze upravovat a to odděleně pro tuzemské faktury a faktury vývozní. Pro řešení zvláštních požadavků na tiskové výstupy je k dispozici nástroj, kterým je možno definovat naprosto libovolný formulář a skladbu prezentovaných dat. Veškeré tiskové výstupy lze směrovat na tiskárnu, obrazovku nebo do souboru. Výstup do souboru může být v běžném textovém formátu, ve formátu html případně ve formátu dbf, lze volit kódování Latin 2 nebo Windows 1250. V počítačové síti Novell lze faxovat přímo z programu.

Možnosti doladění RPO na míru prostřednictvím předvolených nastavení může využívat uživatel sám nebo si může nechat toto doladění provést dodavatelem RPO. Ten ví nejlépe 'kam sáhnout', co vše lze nastavit, aby systém přinesl uživateli maximální užitek. Optimalizace programu v rámci konkrétní organizace uspoří mnoho Vašeho drahocenného času.

Kvatitní programový systém pro řízení ekonomiky a chodu firmy může znamenat Vaši lepší prosperitu. Používání programového systému v celé šíři a v reálném čase zkrátí Váš čas věnovaný administrativě.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286234.