Analýzy obratů

Tento modul poskytuje velmi cenné informace managementu firmy a obchodním pracovníkům. Využívá především data, která vytváří modul Sklady. Je to katalog skladových položek a veškeré informace o pohybech na skladech.

Modul Analýzy obratů umožňuje pro zvolené dodavatele / odběratele, zvolené položky katalogu a zvolené časové období získat nejrůznější typy výstupních sestav. Tyto sestavy poskytují buďto kumulativní nebo detailní informace o tocích zboží, materiálu a financí a to jak v množstevních jednotkách tak ve finančním vyjádření. Pro prodané zboží jsou zde informace o nákladech (skladové ceny) a tržbách (prodejní ceny) a z toho vyplývajících obchodních přirážkách.

Informace, které lze v tomto modulu získat, mohou sloužit k nejrůznějším účelům. Může jít například o sledování obchodních obratů s určitými partnery a z toho plynoucí stanovení obchodních podmínek pro další období nebo poskytnutí určitých skont za období uplynulé.

Při jiném určení výchozích podmínek lze například sledovat rentabilitu jednotlivých položek nebo celých skupin obchodního sortimentu. Je možno sledovat obrátkovost zásob po jednotlivých položkách a přijímat rozhodnutí z tohoto plynoucí.

Výstupní informace je možno tisknout nebo prohlížet na obrazovce. Obzvlášť u velkých objemů dat je často užitečnější zobrazení na obrazovce.

Analýza dat pro obecné zadání může při velkém množství dat určitou dobu trvat. Proto umožňuje tento vyhodnocovací modul jednorázové zpracování dat za uplynulý měsíc. Nad těmito daty, zkumulovanými za minulé měsíce, lze potom získávat velmi rychle různé výstupní sestavy.

Charakteristika modulu Analýzy obratů

  • Analýzu obratů je možno provádět pro jedno až čtyři časová období najednou.
  • Data, která budou do analýzy zahrnuta, lze omezit na jeden podnik nebo více podniků nebo všechny podniky.
  • Data, která budou do analýzy zahrnuta, lze omezit na jednu, více nebo všechny katalogové položky.
  • Výstupní sestavy poskytují informace o obratech nebo pohybech na skladech v množstevním vyjádření i ve vyjádření finančním.
  • Finanční informace o prodeji obsahují i obchodní přirážky, kterých bylo ve zvoleném období skutečně dosaženo.
  • Data, která budou do analýzy zahrnuta, lze omezit na zvolený sklad.
  • Modul poskytuje množství typů tiskových sestav a prohlížecích režimů.
  • Funkčnost lze podstatně zvýšit použitím uživatelských filtrů.

Funkční vlastnosti dle variant

 

A

B

C

Popis

Nerozlišeno

Cena

2 800,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH, platí pro 1 počítač. O příplatcích za více stanic se informujte v ceníku.

Potřebné parametry počítače jsou uvedeny v infolistu Technické požadavky pro provoz systému RPO .

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286227.