Cestovní deník

Modul umožňuje evidenci jízd firemními nebo soukromými vozidly a dále vystavování cestovních příkazů. Cestovní příkazy mohou být vystaveny k realizovaným jízdám nebo mohou být vystaveny volně bez vazby na jakékoliv vozidlo.

Užitečnou funkcí tohoto modulu je vazba na Pokladnu, případně na modul Mzdy. Tato vazba umožňuje proplácení cestovních náhrad za služební cesty. V případě, že vystavený cestovní příkaz obsahuje údaje o vozidle a ujetých kilometrech, pak program automaticky počítá náhradu za toto vozidlo (u soukromých vozidel). Ostatní údaje, jako je stravné, nocleh a podobně zadá uživatel. Program umožňuje při označení příkazů, které mají být zúčtovány buďto vytvořením pokladního dokladu a provedením platby v hotovosti (s vazbou na modul Pokladna a Účetnictví) nebo pouze označené zápisy přenechá k dispozici pro program Mzdy. Při měsíčním zpracování mezd jsou zahrnuty příslušné finanční částky do platby zaměstnanci.

Modul umožňuje vytištění cestovního příkazu a tím zjednoduší administrativní stránku věci. Do tohoto tiskopisu zaměstnanec vyplní údaje o realizované cestě, tyto údaje potom poslouží pro doplnění údajů do systému RPO, následně uživatel přenechá zápis k proplacení tak, jak bylo popsáno výše. Formulář cestovního příkazu je uživatelsky definovatelný.

  Charakteristika modulu Cestovní deník

  • Modul umožňuje evidenci jízd firemními i soukromými vozidly.
  • Modul umožňuje zadávání, tisk a zúčtování cestovních příkazů.
  • Modul poskytuje možnost tisku knihy jízd nebo seznamu cestovních příkazů.
  • Možnost výběru cestovních příkazů určitého zaměstnance.

 

Funkční vlastnosti dle variant

A

B

C

Maximální počet vozidel

2

5

neomezen

Včetně cestovních příkazů

-

ano

ano

Proplácení s vazbou na pokladnu

-

-

ano

Proplácení s vazbou na mzdy

-

-

ano

Cena

500,-

1 000,-

1 500.-

Ceny jsou bez DPH, platí pro 1 počítač. O příplatcích za více stanic se informujte v  ceníku.
Potřebné parametry počítače jsou uvedeny v infolistu Technické požadavky pro provoz systému RPO.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286235.