Mobilní prodej

Modul řeší činnosti související s prodejem zboží z vozu, tedy prodejem, který je realizován mimo prostory firmy. Z firemního skladu se provádí výdej zboží, toto zboží se nakládá na vozidlo.

Řidič v terénu provádí prodej buď na dohodnutých místech nebo i dle vlastního uvážení. Tento prodej může být prováděn za hotové nebo na fakturu. Řidič při tomto prodeji vystavuje doklady, případně inkasuje peníze. Po návratu do firmy řidič předává zbývající zboží zpět do skladu, ze kterého jej přijal, zároveň odevzdává tržby inkasované hotově.

Také je možno část nebo všechno zboží ponechat na autě pro příští rozvoz.

Při prodeji v terénu používá řidič speciální výpočetní techniku (počítač PSION), na které je instalován software určený k tomuto účelu. Při nakládce zboží dochází k přenosu dat o tomto zboží mezi systémem RPO a přenosným počítačem, stejně tak při vykládce zboží dochází k přenosu dat opačným směrem, tedy z přenosného počítače do RPO. Po přenosu dat na přenosný počítač provádí řidič pomocí tohoto přenosného počítače inventuru nakládky a případné rozpory, které zde vzniknou, jsou zachovány v datech, která později při vykládce dostane zpět systém RPO.


Vazba na ZAKÁZKY

Značné úspory lidské práce lze dosáhnout při využití modulu Mobilní prodej společně s modulem Zakázky. V zakázkách jsou potom definovány rozvozní trasy pro které se připravují tzv. závozy. Prostřednictvím průběžných zakázek lze evidovat došlé objednávky, sledovat vykrytí vozidel, skladové zásoby. Dále připravovat zboží pro nakládku, automaticky připravit skladovou výdejku. Přitom systém obsluhu informuje o zůstatku zboží na autě pro případné "přiložení" apod. Po návratu vozidla systém promítne informace o skutečném prodeji (výdeji) zpět do zakázek.

Tato aplikace je velmi komplexní a její užitná hodnota je vysoká.

Dodávky techniky a speciálního SW pro PSION

Technické vybavení vozidel počítači PSION i jejich programové vybavení řeší naše partnerské firmy, s kterými Vás v případě zájmu zkontaktujeme.

Ve spolupráci s těmito firmami jsme vyvinuli toto řešení, které je již několik let u zákazníků v provozu. Vazby mezi firemním systémem a mobilním pracovištěm velmi těsné. Mobilní pracoviště do maximální míry využívá informace z firemního systému RPO, neboť za dobu spolupráce došlo k těsnému sblížení pohledů na obchodní informace, cenotvorbu, práci se slevami apod. Druhou stránkou je to, že systém RPO je schopen akceptovat vše, co podporuje mobilní pracoviště. Mimo jiné např. objednávky, které prodejce posbíral v terénu, se řádně promítnou do zakázkového systému RPO, nové kontakty do adresáře podniků atd.


Rozvozní linky

Základním prvkem pro činnosti spojené s mobilním prodejem je tabulka rozvozních linek. V ní jsou nadefinovány jednotlivé linky, každá představuje zpravidla jedno vozidlo, které vykrývá určitou trasu. Každá linka má tedy k dispozici jeden přenosný počítač, se kterým pracuje. Přenos dat mezi RPO a přenosným počítačem probíhá buď prostřednictvím speciální paměťové karty nebo prostřednictvím sériové linky, kterou je propojen počítač PC s přenosným počítačem.

Co zajišťuje RPO

 • Založení a naplnění výdejky určené pro nakládku.
 • Odepsání této výdejky ze skladu proti účtu, který je různý pro různé rozvozní linky, respektive řidiče.
 • Odeslání dat na přenosové médium pro přenosný počítač.
 • Vytvoření dalších výdejek při případných dalších nakládkách v průběhu dne a odeslání těchto dat do přenosného počítače.
 • Načtení dat při návratu vozidla, tedy při vyskladnění.
 • Zpracování těchto dat v RPO a to především:
  • příjem zbývajícího zboží na sklad,
  • zaúčtování nákladů za prodané zboží,
  • vytvoření faktur při bezhotovostních prodejích,
  • příjem tržeb v hotovosti od řidiče,
  • účetní řešení případného manka nebo přebytku.
 • Pohodlný přístup k informacím o rozvozech.

Co zajišťuje přenosný počítač

 • Načtení dat, která poskytl systém RPO.
 • Provedení inventury nakládky a zachování dat o této inventuře.
 • Prodej zboží u zákazníků včetně vystavení platebních dokladů a dodacích listů.
 • Poskytnutí průběžných informací o stavu zásob na vozidle s možností tisku.
 • Provedení inventury při vykládce.
 • Odeslání dat o vykládce systému RPO včetně informací o prodejích a o rozdílech při inventurách.

PSION z blízka PSION v akci

Funkční vlastnosti dle variant
  A B C D
Popis Do 2 rozvozních linek
Neplátce DPH
Do 10 rozvozních linek Do 20 rozvozních linek Neomezený počet linek
Cena 5 500,- 11 000,- 17 000,- 28 000,-
Ceny jsou bez DPH, platí pro 1 počítač . O příplatcích za více stanic se informujte v ceníku.
Potřebné parametry počítače jsou uvedeny v infolistu Technické požadavky pro provoz systému RPO.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286261.