Odbyt (pekaři,...)

Modul je určen především pro pekárny, mlékárny a jiné podobné provozy, které expedují zboží přímo z výroby na základě dodacích listů. Je základním modulem sestavy nazývané Císařův pekař, kterou mohou tyto provozovny s úspěchem využívat.

Základním prvkem pro práci modulu je katalog výrobků, který si vytváří uživatel podle své potřeby. Katalog je organizován do stromové struktury (stejně jako např. skladový katalog). U každého výrobku mohou být přiřazeny tři ceny - jedna základní a dvě doplňkové. Tyto ceny je potom možno použít při uzavírání expedice.

Základním časovým obdobím pro práci modulu objednávek je jeden den. Program při spuštění nabízí aktuální datum, které lze však změnit, ale pouze dopředu. Tak lze objednávky vystavovat pro aktuální den i pro dny následující. Samotná denní rutina začíná zadáváním a potvrzováním objednávek odběratelů. Pro jednotlivé odběratele mohou být vytvořeny vzorové objednávky předem a pak se z tohoto vzoru jen automaticky naplní konkrétní objednávka, kterou samozřejmě lze operativně upravit. Komu tento způsob nevyhovuje, může přirozeně každou objednávku plnit ručně podle konkrétní situace. Přitom využívá katalog výrobků, ze kterého klávesou ENTER přebírá požadované výrobky a k nim pouze doplní údaje, které v katalogu nejsou, například množství a číslo rozvozní linky. Objednávky je možno jakkoliv upravovat, doplňovat, mazat a podobně. Součástí objednávky je také číslo rozvozní linky. Jednotlivé rozvozní linky si uživatel nadefinuje podle svých potřeb.

S objednávkami úzce souvisí pojem "Denní sortiment", kterým se rozumí základní seznam výrobků, které budou toho dne vyráběny a expedovány. Každá položka denního sortimentu obsahuje mimo jiné tři údaje: plánované množství, objednané množství a expedované množství.

Pro jednotlivé linky potom probíhá expedice. Zde je ještě poslední možnost změnit expedované množství a program vyžaduje určení typu prodejní ceny. Expedici lze provádět dvěma způsoby a sice buď pro celou rozvozní linku najednou nebo pro jednotlivé odběratele, přičemž při tomto režimu program nabízí seznam odběratelů. Program při tom vytiskne dodací listy pro řidiče, který provádí rozvoz na té které lince.

Dodací listy zůstávají dále k dispozici pro vystavování sběrných faktur za uzavírané období, kterým je obvykle dekáda. Program sečte jednotlivé položky z dodacích listů a tím získá informace pro vystavení sběrných faktur pro jednotlivé odběratele. Při uzavření program faktury ihned zaúčtuje a zapíše do knihy faktur. Pro odběratele, kteří to vyžadují, je možné vytvořit seznam faktur na disketu, která se předává plátci. Režim využívají např. Jednoty, které hradí faktury řady svých prodejen.

Při tvorbě objednávek se používá samostatný katalog výrobků, u kterého jsou k dispozici i receptury jednotlivých výrobků. Potom je možno na základě denní výroby a receptur vytvářet přehledy spotřeby surovin na skladě a ty potom využít například při objednávání surovin. Faktury i dodací listy vzniklé v bloku Odbyt jsou dostupné také ve zvláštních seznamech, odkud je možno spustit dávkový tisk.

Faktury, které program při uzávěrce období vytvořil, jsou zapsány do knihy faktur a promítají se v knize pohledávek a závazků. Příslušné částky pohledávek jsou samozřejmě také uvedeny v adresáři odběratelů stejně jako každé jiné pohledávky. Úhrada těchto faktur potom probíhá způsobem zcela běžným v systému RPO, tedy prostřednictvím bloků Banka a Pokladna.

 

Funkční vlastnosti dle variant

A

B

C

Pro plátce DPH

-

ano

ano

Receptury, vzory sortimentu

-

-

ano

Cena

5 000,-

6 500,-

8 000,-

Ceny jsou bez DPH, platí pro 1 počítač . O příplatcích za více stanic se informujte v  ceníku.

Potřebné parametry počítače jsou uvedeny v infolistu Technické požadavky pro provoz systému RPO.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286231.