Přenosy

Modul Přenosy umožňuje komunikaci mezi centrálou a pobočkami.

Tuto možnost uvítají ti, kteří mají pobočku firmy, případně sklad nebo prodejnu v jiném městě nebo například na druhém konci města, kam není možné propojit lokální počítačovou síť.

Co je k tomu potřeba :

 • Systém RPO běžící na centrále a systém RPO běžící na pobočce.
 • Modul Přenosy, který je nadstavbovým modulem a zabezpečuje na jedné straně vytváření a na druhé straně "vstřebávání" přenosových dávek.
 • Modem / faxmodem na obou stranách (případně lze provést přenos i disketami).
 • Telekomunikační software (například PC AnyWhere, Cosession) nebo připojení na některou veřejnou datovou síť (např. Internet, APS Net).

Přenosy dat probíhají dávkovým způsobem. Během Vaší práce s programem RPO ukládá modul Přenosy do samostatného souboru informace, které je třeba přenést na druhou stranu, tedy na centrálu nebo na pobočku.

V určitých intervalech - zpravidla jednou denně v nočních hodinách - proběhne potom přenos dat nejlépe modemem. Lze provést i přenos po disketách. Ideální je, když nejprve přijdou data z pobočky na centrálu, ta je zpracuje a poté vytvoří a odešle dávku dat na pobočku. Tím je následně na pobočce i na centrále poslední aktuální platný stav všech dat.

Je dobré uvědomit si základní principy, kterými se tato komunikace řídí:

 • Platná a závazná účetní data jsou na centrále.
 • Na centrále jsou shromážděna všechna data o firmě.
 • Na pobočce jsou data, která zde vznikla, která se tedy této pobočky týkají a dále kompletní informace o všech skladech firmy, adresáře, účtová osnova a informace o platbách faktur vystavených pobočkou, které došly na centrálu.
 • Oceňování zásob na pobočce a na centrále se může v průběhu práce mírně lišit, oficiální hodnoty jsou ty, které jsou na centrále.
 • K bezproblémovému provozu je nutno dodržovat řadu organizačních pravidel zejména z hlediska číslování dokladů, zakládání a oprav katalogových položek, účtů, adres a podobně.
 • Bezproblémovost celého systému je velmi závislá na pravidelném a kvalitním spojení - přenosu dat.

Pro představu o tom, co tato nadstavba umožňuje, je také potřeba vědět, které okruhy informací systém přenáší a jak se k nim chová - tedy co přenáší z pobočky na centrálu :

 • veškeré zápisy o pohybech na skladech, které byly na pobočce provedeny,
 • veškeré vystavené faktury, závazky a pohledávky,
 • zpracované bankovní výpisy,
 • pokladní doklady,
 • informace o všech úhradách faktur, závazků a pohledávek, které byly na pobočce zaúčtovány,
 • zvolené účetní zápisy, které byly provedeny ručním zúčtováním do deníku,
 • převodky mezi sklady, které se týkají samotné pobočky,
 • převodky mezi sklady, které proběhly mezi pobočkou a centrálou nebo jinou pobočkou.

Z centrály na pobočku jsou přenášeny následující okruhy informací:

 • nové zápisy v adresáři podniků,
 • nově založené účty v účtové osnově,
 • nové zápisy ve skladovém katalogu,
 • změny prodejních cen ve skladovém katalogu,
 • aktuální stav všech skladů,
 • převodky mezi sklady, které se týkají příslušné pobočky,
 • informace o úhradách faktur, které byly vystaveny na příslušné pobočce a o úhradách závazků a pohledávek této pobočky.

Některé z okruhů informací, které se přenáší, je možno v konfiguraci potlačit nebo naopak povolit. Při tvorbě dávky i při zpracování dávky na druhé straně vytváří program protokol o této činnosti, ten je možno později zkontrolovat (např. ráno, když přenos proběhl v noci).

Blok Přenosy je sice možné použít také jako náhradu za počítačovou síť na jednom pracovišti, není to však příliš vhodné. Je totiž koncipován tak, že pobočka i centrála jsou relativně samostatné subjekty s vnitřním uzavřeným oběhem informací a přenáší se pouze základní informace, tedy především informace o skladech, závazcích a pohledávkách.

Uvedení bloku Přenosy do provozu není právě jednoduchou záležitostí. Je zapotřebí naše konzultace a pomoc při rozběhu nejen po technické stránce, ale i po stránce organizační. Tuto službu Vám naše firma samozřejmě ráda poskytne.


Funkční vlastnosti dle variant
 

A

B

C

D

Popis

1 pobočka

Do 3 poboček

Do 10 poboček

Neomezený počet poboček

Cena

6 100,-

13 200,-

18 700,-

30 800,-

Ceny jsou bez DPH , platí bez ohledu na počet stanic.
Technické předpoklady : RPO zajišťuje vytvoření a zpracování přenosové dávky.

Samotný přenos souboru (dávky) je nutno zajistit mimo RPO, např. prostřednictvím sítě Internet nebo přímou modemovou komunikací.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286249.