Účetní poradce

Vážené sekretářky, také se Vám orosí čelo, když se šéf rozhodne, že chce (nejlépe okamžitě) vidět poslední verzi nějakého zákona?

Vážené účetní, přechází Vám mráz po zádech při myšlence na blížící se roční uzávěrky, daňová přiznání ...? Zapomněly jste, jaké předpisy platily vloni, tušíte, co se letos změnilo a potřebujete mít jistotu?

Vážení podnikatelé, máte pečlivě udržované, ale neustále se rozrůstající a tedy nepřehledné šanony, police, knihovny... plné předpisů a zákonů? Máte pocit, že je legislativy příliš a že už se v tom přestáváte orientovat?

Dopřejte si užitečný dárek - program Účetní poradce

Získáte aktuální a kompletní znění všech zákonů, předpisů a vyhlášek z oblasti daní a účetnictví. Váš počítač Vás dovede k hledaným informacím během několika minut.

Účetní poradce je vynikajícím informačním systémem, produktem firmy MP-SOFT. Jedná se o program, jehož prostřednictvím velice snadno a jednoduše získáte čerstvou verzi zákonů a předpisů týkajících se účetnictví a daní. Informace jsou pravidelně čtvrtletně aktualizovány.

Systém je samozřejmě k dispozici ve variantě pro Windows i DOS..

Co o tomto programu prohlásil v jednom Informačním bulletinu ing. Pavel Černý:

 • Je málo produktů, které si bleskově získaly moji přízeň tak, jako Účetní poradce.
 • Je málo takových produktů, o jejichž užitné hodnotě naprosto nepochybuji.
 • Je málo produktů, které téměř každého nadchnou po deseti minutách předvádění tak, jako Účetní poradce.

Za poslední roky nám prošlo rukama množství nejrůznějších tzv. elektronických informačních systémů, šířených ať už na disketách nebo kompaktních discích. Když jsem si poprvé nechal systém předvádět, po deseti minutách jsem věděl, že ho kupuji pro naši vlastní potřebu a že ho budeme i dále nabízet.

Ovládání je nesmírně jednoduché, příjemné a intuitivní. Nesmírné množství informací je k dispozici na několik kliknutí na klávesnici nebo na myš. Znění předpisů a zákonů je pravidelně aktualizováno každého čtvrt roku, informace často dostanete i dříve, než vyjdou ve sbírce zákonů. Program nabízí plné znění současných zákonů a předpisů a jejich předcházejících verzí.

K informacím uloženým v systému se lze dostat několika způsoby. Buďto výběrem podle zákonů - podobně jako v případě, kdy vyhledáváte informace např. ve sbírce zákonů. Najdete si zákon, v něm příslušný paragraf a zde hledáte v textu. Účetní poradce však umožňuje i řadu jiných přístupů.

Například vám nabídne všechny zákony, které se vztahují k zadané problematice.

Dále to jsou např. řešené otázky a odpovědi z oblasti účetní a daňové problematiky, ze kterých je možno přecházet do příslušných zákonů, ke kterým se odpovědi vztahují. Nad správností bdí Svaz účetních.

Dalším přístupem jsou tématické okruhy, kde lze získat množství informací ve "zhuštěné" podobě. Tématické okruhy popisují jednoduše a výstižně konkrétní problémy a jejich řešení tak, jak odpovídá legislativě.

Program Účetní poradce používají téměř všechny finanční úřady v České republice.

Účetní poradce vám poradí v následujících oblastech

Účetní legislativa
 • podnikatelé
 • rozpočtové a příspěvkové organizace (ROPO)
 • občanská sdružení a nevýdělečné organizace
 • banky a pojišťovny
 • fyzické osoby
 • Daňová legislativa
 • obecná daňová legislativa
 • daň z nemovitostí, daň z příjmů
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční, daň spotřební
 • daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
 • Pojištění zdravotní a sociální

 • zdravotní pojištění , sociální pojištění
 • penzijní připojištění
 • zákonné pojištění odpovědnosti
 • Hospodářské předpisy
 • obchodní zákoník
 • zákon o konkursu a vyrovnání
 • zákon devizový
 • cenové předpisy
 • Obecně platné předpisy

 • občanský zákoník
 • živnostenský zákoník
 • správní poplatky
 • politické strany
 • zákon o auditorech
 • zákoník práce
 • zákon o přestupcích
 • občanský soudní řád
 • cestovní náhrady
 • Otázky a odpovědi Svazu účetních

  Informační systém Účetní poradce je dodáván ve variantách Standard CD a Profesional CD. Verze Profesional obsahuje kompletní základní nabídku a některé další moduly. Pro podnikatele pracující s jednoduchým účetnictvím je určen Účetní a daňový asistent.

  Systém je koncipován jako stavebnicově rozšiřitelný o moduly :

  KPT
  SKO
  PRA
  SOC
  ROO
  CEL
  Kapitálový trh (cenné papíry)
  Platné školské zákony a vyhlášky
  Pracovně právní předpisy
  Sociální zákony a vyhlášky
  Mzdové předpisy pro ROPO
  Celní zákon a související vyhlášky

    ZDZ
  SKV
  ZDR
  MAJ
  MZD
  Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
  Školský věštník, ročníky od roku 1992
  Platná zdravotní legislativa
  Majetek
  Zákon o mzdě, ostatní mzdové předpisy
  Moduly jsou provozovatelné také samostatně.

  Detekce Javascriptu proběhla. (?)
  Návštěv webu: 286250.