Školení RPO

Školení na zakázku

Tento druh školení je efektivní alternativou standardního hromadného školení. Probíhá podle standardního scénáře upraveného na míru specifickým organizačním podmínkám i personální situaci konkrétního zákazníka. Pro školení na zakázku zajistíme lektora a školicí materiály. Pokud školení neprobíhá ve firmě Černý, je třeba na základě vzájemné domluvy zajistit vhodné prostory vybavené výpočetní technikou, případně projekčním zařízením a bezprašnou tabulí. Upozorňujeme však na nebezpečí, které s sebou nese tento druh školení, pokud se odehrává za běžného provozu firmy. Jsou-li účastníci často odvoláváni k řešení denních problémů, je účinnost školení značně snížena.

 • Osnova školení je dána standardním scénářem upraveným na míru potřebám uživatele.
 • Školení probíhá ve firmě Černý nebo v prostorách určených zákazníkem (v druhém případě probíhá školení na technice, která je zajištěna po vzájemné dohodě se zákazníkem).
 • Firma Černý poskytuje lektora a školicí materiály.
 • Program školení vychází ze standardního scénáře, na základě dohody se zákazníkem mohou být určité pasáže (které nepotřebuje) vypuštěny a naopak jiné probrány podrobněji. Tento výběr je proveden při osobním jednání zástupce uživatele se zástupcem firmy Černý.
 • Pokud chce uživatel na zakázku provést kompletní školení podle našeho scénáře, není nutné výše uvedené jednání o obsahu.
 • Cena je stanovena na den příp. na hodinu, podle platného ceníku služeb, bez ohledu na počet účastníků. Počet vyučovacích hodin je maximálně 8 za den. Hodinová sazba se uplatní při kratším, než celodenním školení.
 • Platební podmínky jsou obvyklé.

Přehled typů kurzů

Základy obsluhy a konfigurací ( 1/2 dne, dopoledne )      č. 00.02.02

 • Zákl. logika práce a obsluhy, trvale platné klávesy, obsluha tabulek, formulářů, tiskové okno, úklid, zálohování
 • Konfigurace tiskáren, bankovních účtů, preference cen, nastavení stanice, číselné řady
 • Adresář podniků, zaměstnanců, osob
 • Číselníky - skupiny podniků, PSČ, měny, zadávání kurzů, ...

Podvojné účetnictví ( 1/2 dne, odpoledne )      č. 00.02.03

 • Vztah k ostatním agendám, kontrolní funkce, inventury účtů, ...
 • Deník, osnova, DPH, kniha předvah, přímé účtování, využití účetních předpisů, vícepoložkové doklady
 • Uzávěrky měsíční, kde získat výstupní sestavy, rozvaha, výsledovka, závěrka roční
 • Investiční majetek, evidence, odpisy, vyřazení, ...

Finance ( 1 den )      č. 00.02.04

 • Pokladna, druhy dokladů, vazba na ostatní agendy, vystavování dokladů, denní uzávěrky
 • Banka, párování plateb, vazba na ostatní agendy, více bankovních účtů, ...
 • Došlé faktury, vztah k adresáři podniků, zakázkám, zálohové faktury, nákup zboží - vazba na objednávku
 • Příkazy k platbě, vztah k došlým fakturám a mzdám, realizace plateb, tisk, možnost využití modemu
 • Saldo, kniha pohl. a závazků, inventarizace saldokontních účtů, upomínky, rekapitulace, ...
 • Odeslané faktury, vztah k adresáři, konfigurovatelnost, druhy faktur, hlídání platební kázně, zálohy, zahraničí

Sklady, odbyt ( 1 den )      č. 00.02.05

 • Základní pohledy na skladové agendy, charakteristika prvků
 • Stanovení skladových cen, ocenění skladů, vztah k účetnictví, DPH, stanovení prodejních cen, blokace zásob, hlídání limitů zásob, měrné jednotky, identifikace při příjmu
 • Praktická práce s katalogem, tvorba objednávky, příjem nakoupeného zboží, práce s prodejními cenami
 • Různé druhy výdejů, zápůjčky, prodej
 • Inventury, komisní prodej, ocenění skladů, přepočty skladových cen
 • Konfigurace, odsuny dat do archivu, analýzy obratů

Zakázky ( 1 den )      č. 00.02.06

 • Základní pojmy, životní cyklus zakázky, životní cyklus položek, kalkulace zakázky
 • Vazba na skladový katalog, blokace zásob, katalog prací
 • Vzorové zakázky, konfigurační sady
 • Praktická práce se zakázkou, založení - naplnění - vykrývání, funkce v knize zakázek, ...

Mzdy ( 1 den )      č. 00.02.07

 • Rozsah funkčnosti programu, místo v systému RPO, vazby na okolí, cyklus zpracování mezd
 • Kmenová data, komentář k jednotlivým údajům a jejich významu, číselníky, konfigurace
 • Měsíční zpracování, ukázky, příklady, komentáře
 • Výstupy - měsíční, rekapitulace, příkazy k platbě, oficiální sestavy, kontrolní sestavy, ....
 • Roční zpracování, vyrovnání nedoplatků a přeplatků, ...

Organizační pokyny

 • Místo konání
  Počítačová učebna některé vzdělávací instituce, zahájení v 8:30 v sídle firmy Černý, tedy v Business Centru, nám.Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, odpolední kurzy se zahajují v 13:00 v sídle firmy Černý
 • Rozsah
  Půldenní kurzy cca 4 vyuč. hodiny, celodenní kurzy cca 8 vyučovacích hodin v dopoledním a odpoledním bloku
 • Stravování a ubytování
  Není součástí ceny, ubytování si může účastník zajistit telefonicky na těchto číslech
  • Hotel Jehla, méně 2-lůžk. pokojů se soc. zařízením, více pokojů typu ubytovna
   tel: 566 624 146
  • Hotelový dům Morava, ubytovna , vícelůžkové pokoje, většinou však s vlastním sociálním zař ízením
   tel: 566 625 826
  • Hotel Grunt , hotel v selském stylu, okraj města
   tel: 566 623 407
  • Hotel FIT, hotel s fitcentrem, střed města
   tel: 566 623 508
 • Různé
  • Je vhodné vzít si s sebou manuály k RPO
  • Účastníci obdrží školicí listy k probíraným tématům a psací potřeby
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286233.